~DOWNLOAD ⚇ Нулева зона ♷ PDF or E-pub free

~DOWNLOAD ☭ Нулева зона ☹ Книгата ни предлага един интересен разговор за алтернативите, които стоят пред човечеството Вашият събеседник, Херберт Франке, изявен писател фантаст от ФРГ, е същевременно и доктор по физика Съчетал своята техническа фантазия с хуманитарните си интереси, той не се опитва да налага възгледи, нито да дава отговори иа поставените от самия него въпроси за бъдещето на взаимодействието човек — машинаВ романа си дават среща сатирата срещу съвременното капиталистическо общество на манипулирани хора и срещу неговото евентуално израждане в общество от потребяващи безличия и утопията за един свят, в които машина и човек си съжителствуват хармонично, за да се роди митичният хомо супер