~READ KINDLE ⚇ Ayrıkotu ♂ PDF or E-pub free

~READ KINDLE ☪ Ayrıkotu ♗ Hava Gitgide A Rla Yor Her Ad M Ve Ad Mda Omuzlar M, Boynum Ve S Rt M A R Lerledik E A A Lar S Kla T Da Yamac Ndan Vadiye E Iliyorum Hi R Zg R Yok Biraz Daha Ilerledi Imde Sise G M L Yor Ayaklar M Sonradan Fark Ediyorum, A Z Na, Di Lerinin Aras Na S K T Rd Dev Kaya, Vadinin Yutkunmas Na Engel Oluyor R Zg Rdan Gizledi I Vadiyi Beyaz Duvakla S Sl Yor Gen Yk C Deniz Tarsus Tan Ezber Bozan Yk Ler Ayr Kotu, Hayali Bir Co Rafyan N Insanlar N , Yaban Hayvanlar N , Tek Bir Canl Gibi Hareket Eden Do An N Ger E Ini Anlat Yor Yk Lerinde Iddeti, Yoksullu U, Ger Ek St Ne S Rt Evirmeden Ele Al Yor Nsana, Insan N I Inde Ya Ad Evreden, Kendi Do As Ndan Sesleniyor Ama G Z Olabildi Ince Farkl Eyler G R Yor Deniz Tarsus Un Yaratt Yk Atmosferi, Co Rafyay D N T Rme G C , Dil I Erisinde Kendine A T A Aca Alan, Dikkate De Er Tanr m Ruhunu oykulerde bulmak bu olmali iste Ormani, hayvanlari, topragi, seyyahi, yolu, gogu, tuhafliklari, carpik olani, kurtlari, baliklari, avi anlatip ruhumu ihya eden yazara selam olsun.Cok sevdim Her bir oykuyu Bir bir Tek tek Hepsini Hicbirini digerinden ayiramayacak kadar Ku Demek ki g n m zden de ok g zel yk c ler kabiliyormu Ba ka yorum yapmaya bile gerek duymuyorum Favorilerim aras na bir kitap daha eklendi Tarsus un sayesinde. Ya ben ok be endim bu minik hikayecikleri Deniz Tarsus tan ilk kitab m, o y zden dili biraz garip geldi ba larda Sonradan al t m lgin bir kitapt. Okudu um ilgi ekici yk kitaplar ndan biri Tepe noktada Olduk a ba ar l Okura katt Tunuk kelimesi i inse ayr sevilesi Deniz Tarsus 1987 do umlu yk yetene ine imreniyor insan. ormanlar, sarp kayal klar, ya mur, batakl k, kar yanarda , mahsur kalm gezginler, efsaneler, ge mi felaketler efsanelerin, izlerin pe ine tak lan bi gezgin.kurgu ve k sa c mlelerle yava yava r len yk lerin tamam g zeldi pompei nin anlat ld l t yk s n ise ok be endim. Kitab n ba iyiydi ama sonradan bilemiyorum neden ama, ok s k ld m kitab n devam n okurken,bir mant k er evesinde birle tiremedim anlat lanlar.Tamam fantastik olsun,hayali olsun ama sa ma olmas n,mant kl olsun isterim.Ben be enmedim,bo a zaman kayb diye d n yorum. Okuyucuyu ruhsal olarak zorlayan yk ler bar nd r yor kitap, insan ok farkl yerlere g t r yor Kitab n Ayr kotu k sm nda bir gezginin gezdi i k yleri biriktirdi i hikayeleri okuyoruz, gezdi i k yler asla basit k yler de il mesela k kken kaynar suya d rd o lu kendini s rada hissetmesin diye kendi de v cudunu tamamen yakm ve evinde sadece v cudu yan k insanlar n ya amas na izin veren bir kad n okuyoruz, g zleri g rmeyen ya