(FREE) ⚪ Leġġendi tal-Milied ⚷ eBook or E-pub free

(FREE) Î Leġġendi tal-Milied Ø Dan il ktieb ji bor fih tnax il storja jew le enda sabi a li minnhom insiru nafu kif bdew erti drawwiet tal Milied Naraw min kien l ewwel wie ed li g amilha ta Father Christmas Naqraw kif bdiet id drawwa tas Si ra tal Milied u g aliex in ejnuha bit tinsil Insiru nafu min hi l Befana, min kien Patri Froilan u x g amel fil Milied it twajjeb Re Win eslaw Naqraw l istorja tal i g ar emel li wasal dejn es mal Ma i u mnejn iet l ewwel ponsjetta F dan il ktieb insiru nafu wkoll g aliex sikwit naraw il pitirross fuq il kartolini tal Milied u naqraw l istorja ta ikonja bl Ingli stork u kif tid ol fil Milied