@Download Ebook ⚥ Haya ve Edep İncisi Hz. Osman ⚣ eBook or Kindle ePUB free

@Download Ebook ⚟ Haya ve Edep İncisi Hz. Osman Ä Allah n Res l dediler ki Karde im Osman kucaklad m Kimin bir karde i varsa, onu kucaklas n Ve yine dediler ki G kte Melekler bile Osman n hay s na bakar da utan rlar Hilm, hay , edep, yumu akl k ve ahl k bidesi G n lleri tutu turacak, g zleri a latacak, kalbleri rikkate getirecek bir kitapYay nevimiz b yle bir eseri sunman n bahtiyarl i indedir