(FREE DOWNLOAD) ô Yalnızca Güçlüler Ayakta Kalır - Allen Iverson Efsanesi à eBook or E-pub free

(FREE DOWNLOAD) º Yalnızca Güçlüler Ayakta Kalır - Allen Iverson Efsanesi ⚣ Hem spor y ld z , hem anti kahraman, hem hip hop ikonu olan Allen Iverson, etraf ndaki engellerin stesinden gelip Amerikan pop ler k lt r ne d hil olmay ba arm t r, stelik hi d n vermeden Philadelphia 76ers tak m n n 182 santimlik oyun kurucusu, asi d vmeleri ve gangster tarz r l sa lar yla spor d nyas n n en tan nan ve en ok tart lan y ld zlar ndan biridir Sixers arka arkaya be sezon playoff a ta yan Allen Iverson n kenar mahallelerde ge en sorunlu ocuklu undan NBA s per y ld zl na uzanan inan lmaz y kseli i, 2001 y l nda tak m n finale ta mas ve yine o sene kazand en de erli oyuncu d l ile ta lanm t r Daha nce hi bir yerde yay nlanmam ve zel r portajlarla elde edilen bilgiler i eren ve Iverson n yak n evresinin e siz katk lar yla haz rlanm olan Yaln zca G l ler Ayakta Kal r, yeni efsanenin arkas nda yatan ger eklerin ilk detayl incelemesidir.Bu kitap, t pk Iverson gibi, hassas ve tehlikeli noktalar aras nda aba harcamadan geziniyor ve ger ek bir Amerikan efsanesinin arkas ndaki gizemi ve insaniyeti ortaya kar yor Yaln zca G l ler Ayakta Kal r, k lt rel ufkumuzda iz b rakmay ba aran en yetenekli ve k k rt c d hilerden birinin b y leyici bir portresini iziyor.