[[ FREE EBOOK ]] ⇝ ماندن در وضعیت آخر ☛ PDF eBook or Kindle ePUB free

. [[ FREE EBOOK ]] ✐ ماندن در وضعیت آخر ⇹ Ose ati se OK je nastavak Harisove knjige Ja sam OK, ti si OK Psihopolis,koja je postigla planetarni uspeh prevedena na tridesetak jezika, objavljena u dvadeset miliona primerak Tomas Haris, poznati ameri ki transakcioni analiti ar zajedno sa Erikom Bernom postavio je temelje transakcione analize TA , mo ne psihoterapijske tehnike koja poma e ljudima da bolje razumeju sebe, druge i svet Knjigu Ose ati se OK Tomas Haris je napisao zajedno sa suprugom Ejmi Bjork Haris, transakcionom analiti arkom koja je i najzaslu nija za nastanak ove knjige, koja je ranije kod nas objavljivana pod naslovom Ostati OK Kako da odrastemo i iznutra Kako da na a svest funkcioni e ovde i sada Kako da uspostavimo i zadr imo ose anje samopo tovanja i samoprihvatanja Kako se na a pro lost odra ava na na e unutra nje dijaloge Kako da i zaista budemo OK Shvatanjem i usvajanjem pet osnovnih pravila transakcione analize, svako mo e nau iti da upravlja sobomDr Aleksandra Bubera, transakcioni analiti ar i psihijatar . . TA . Not as good as I m OK You re OKThis had less of theory andof anecdotes Also a long read like its predecessor but demands less attention.I wanted to read this as a follow up on I m OK You re Ok Not as good as the previous book but not a wastage of time either.Quotes from the book Hell is a place where no one believes in solution anyWhen you know what others do not, you must carry the burden of insight alone