|DOWNLOAD EPUB ♲ Magla i mjesečina ♕ eBooks or Kindle ePUB free

Ose am potrebu da napi em utisak, ali rasuta sam u parampar ad kao i uvek kad se ita Me a. Another psychological WWII tale by Selimovi I must admit I found this book hard going, but it held me nonetheless with its unique approach to wartime drama A household is attempting to carry on as far as possible as normal in wartime, with different armed factions coming and going across their land The different members of the household which for a time include a wounded Partisan have different views on what the war means, and how to cope with it, such that the real focus of the book is no Another psychological WWII tale by Selimovi I must admit I found this book hard going, but it held me nonetheless with its unique approach to wartime drama A household is attempting to carry on as far as possible as normal in wartime, with different armed factions coming and going across their land The different members of the household which for a time include a wounded Partisan have different views on what the war means, and how to cope with it, such that the real focus of the book is not the action, but the effect that it has on individuals, families and communities And that it what war comes down to it is not so much the grand game of Risk so beloved of the likes of Tony Blair, as a series of crises that directly affect ordinary people, and which they deal with as best they can Svako od nas uvijek pro ivi to i svi prije nas, i ni iji udes nije pouka, ni ija muka utjeha Ni na to se ovjek ne navikava zato to su to mnogi do ivjeli prije njega Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo te ko Uvijek se de avalo da je ovjeka stizala nesre a, i nikad se niko ne utje i mi lju nisam sam, i nisam prvi ni posljednji. a bilo bi jo gore kad ne bi znao da sve ima kraj, pa i nevolja samo, sre om, on sva ta pomi lja a ne ini, a sve rje e i pomi lja, ne voli da radi nekorisne stvari a ka e mo da jer vi e ni ta ne zna sigurno ni o sebi ni o drugima, nekad je znao, ili je mislio da zna, a to je isto, sad nije siguran ni u ta.Tajni i opasni poslovi nisu dobri, a kad ovjek od njih ni koristi nema, onda tu ne to nije u redu Ili oni misle na korist koju e imati docnije, ako pobijede Jadna mi korist kad t a bilo bi jo gore kad ne bi znao da sve ima kraj, pa i nevolja samo, sre om, on sva ta pomi lja a ne ini, a sve rje e i pomi lja, ne voli da radi nekorisne stvari a ka e mo da jer vi e ni ta ne zna sigurno ni o sebi ni o drugima, nekad je znao, ili je mislio da zna, a to je isto, sad nije siguran ni u ta.Tajni i opasni poslovi nisu dobri, a kad ovjek od njih ni koristi nema, onda tu ne to nije u redu Ili oni misle na korist koju e imati docnije, ako pobijede Jadna mi korist kad ti je glava svakog asa u torbi, i te ko e koji iznijeti itavu, a pobjeda bez mene isto je to i poraz A i ta pobjeda, ko zna ta je to, opet e se orati zemlja, i kuburiti od Bo i a do ur eva, i gledati u nebo ho e li pasti ki a ili e zasjati sunce, opet e se bolovati i tugovati, ra ati i umirati, i ta mu je to onda pobjeda, i za koga a ivot nije svetkovina ve trpljenje, i ne treba ga jo vi e ote avati mi lju na ono to ne mo e da bude ali ima neke mudrosti u tom trpljivom podno enju nevolja koje se ne mogu izbje i..http mirnikutak.blogspot.com Not the most known of Me a Selimovi s fiction but actually a very good place to start with his work, especially if interested in his views of Yugoslavian politics and history It s useful in reading this to know he studied and later taught and did considerable research on Serbo Croat philology and linguistics, too. Me a Selimovi je naravno poznat po svojim romanima Dervi i smrt, te po romanu Tvr ava No ovaj kratki roman koji predstavlja prethodnicu ova dva, po mom mi ljenju predstavlja odre enu granicu izme u poeme i romana Tajanstven, pro et melanholijom ljudi koje situacija u ovom slu aju rat natjera da ponovo preispitaju svoje davno zakopane tajne na dnu du e Kroz cijelo djelo se provla i nota prolaznosti ivota, onih malih ljudskih radosti i ljudske udi. |DOWNLOAD EPUB ☢ Magla i mjesečina ♰ Sve to je izvan dohvata na e ruke, sve to nije potpuno na e, s cim nismo srasli tako da postane isto to i mi, to je tude, nicije, ne titi To je kao vjetar, ni ta, nema na cemu da stoji , niza to se ne dr i , ni ta te ne dr i, oci su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir Dobar je Selimovi , ali meni ovo tematski nije leglo u ovom trenutku. Odlicna. rat i njegova suluda pravila